• Category : ISABEL ALBREKTSON

Vad är Psykosyntes?

 

Psykosyntes är en psykologimetod för personlig utveckling som ser till hela människan med dess kropp, själ, intellekt och känslor.

Hur dessa samspelar med varandra är avgörande för hur vi mår. Vi arbetar bakåt i tiden för att komma till insikt och få en djupare förståelse för varför vi fungerar som vi gör och vad vi har för behov. Detta görs med nyfikenhet och empati, helt utan att döma.
Vi arbetar med det friska i varje individ. Livets motgångar och svårigheter ser vi som potential till utveckling. Det som kännetecknar Psykosyntesen är det kärleksfulla förhållningssättet som genomsyrar hela processen.

På samma sätt som det är viktigt att arbeta bakåt är det viktigt att arbeta framåt med vår inre längtan och drömmar. Vem är du och vad vill du med ditt liv? Vad har du för potential och vad begränsar dig att leva ditt liv fullt ut? I Psykosyntesen finns det plats för allt.
Förutom själva samtalet som ligger i fokus använder vi även andra tekniker som till exempel visualisering- och meditationsövningar, fri teckning samt olika gestalttekniker. Övningar som är användbara för att komma åt kunskap och visdom bortom intellektet. Psykologimetoden syftar till att läka själsliga sår och finna meningsfullhet i livet.

Bakgrund:

Psykosyntesen utvecklades och grundades av den italienske Psykiatrikern Roberto Assagioli. Assagioli hade samröre med både Freud och Jung, men valde att gå sin egen väg. Han ville arbeta med och utgå ifrån det friska i varje individ. Som psykiatriker var han förankrad i vetenskapen men influerades av den österländska filosofin och dess andliga perspektiv.
Assagioli beskriver själv Psykosyntesen med orden; “en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv”.