• Category : ISABEL ALBREKTSON

Lever du det liv du vill leva?

Är du nöjd med ditt privatliv och arbetsliv eller krävs det en förändring? Har du mål som du av någon anledning inte lyckats förverkliga? Har du generellt svårt att nå dina mål? Vad är ditt nästa steg? Behöver du hjälp med att komma vidare?

Vi går igenom var du befinner dig idag och vart du vill nå. Du får hjälp att definiera dina mål och du får verktyg för att nå dem. Vi arbetar med motivation och vilja och undersöker vad som hindrar dig. Tillsammans finner vi lösningar och ser hur du skall gå vidare för att förverkliga dina mål och drömmar.

Vi träffas minst 5 tillfällen, beroende på vad du har för målsättning och behov.

Varje session är 50 min och kostar 650 kr.